Výroba spárovky - buk, dub, smrk, borovice. Prodej palivového dřeva a dřevěných briket s vysokou výhřevností.

Co je třeba vědět o palivu

Názorů na palivo a vytápění je asi tolik, kolik je lidí na zemi. Je jisté, že jako palivo se používalo dřevo už v prehistorických dobách, hned jak člověk dokázal založit oheň. Dodnes se toho mnoho nezměnilo, stále ho používáme jako hlavní zdroj tepla pro naše domovy, na vaření a grilování.

V dnešní době významu dřeva jako paliva výrazně nahrávají ceny plynu, ropy a elektrické energie. Ve všeobecnosti platí jednoduchá matematika. Topení dřevem stojí polovinu ve srovnání s plynem nebo elektrikou. Samozřejmě nyní vystoupí velká skupina oponentů s argumenty jako je velká vstupní investice, pracnost, nepohodlí a kopec dalších fiktivních nevýhod topení dřevem. Nezapomeňme, že se píše rok 2011 a technologie tak jako v ostatních oblastech života postoupily dopředu.

Dřevo - jakým dřevem topit?

Na to, aby dřevo dobře hořelo a odevzdalo co nejvíc energie kterou získalo ze slunce, musí být dobře vysušené, jeho vlhkost by neměla přesahovat 20%. Je nám asi všem jasné, že voda nehoří. Čím má dřevo větší vlhkost, tím více energie se spotřebuje na odpaření vody a tím méně energie se využije. Vlhkost dřeva má tedy největší vliv na na spotřebu paliva. Kromě toho nám nekvalitně vysušené dřevo devastuje kotel, krb, pec, komín a v neposlední řadě i životní prostředí.

Suché dřevo – nenechte se podvést

Většina dodavatelů nabízí čerstvé, mokré dřevo - absolutně nevhodné na topení. Takové dřevo obsahuje vždy nad 50% vody!! Použitelnou vlhkost dosáhne dřevo až po dvou letech přirozeného vysychání na vzduchu. Tento čas se může zkrátit nebo prodloužit podle období těžby stromu, způsobu pořezání a podle uskladnění dřeva. V žádném případě nevyschne čerstvé dřevo za rok. Pouze obschne z vnější strany a voda zůstane uzavřená uvnitř buněk dřeva. Aby dřevo co nejdříve vyschlo, musí se často zopakovat cyklus zmoknutí a uschnutí. I když to nezní logicky, je to tak. Zmoknuté dřevo otevře kapiláry a umožní tak buňkové vodě uniknout ven. Tento princip se využívá i při umělém sušení dřeva v automatických sušárnách.

Pokud vám tedy někdo tvrdí, že vám doma při krbu dřevo za pár týdnů krásně vyschne, tak vám lže nebo neví co říká. Nenechte se zavádět!

MADERO © 2018